parallax background

Veljko Mandić, “Paun i jorgovan”

Nepoznati Kotoranin, “Lukrecija iliti Ždero”
25/12/2011
Petar Vujović, “Dramski spisi”
27/12/2012

Veljko Mandić, “Paun i jorgovan”

ISBN 86-7414-009-2
(Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković).

Veljko Mandić, Paun i jorgovanPrilog: Goran Bulajić, “Veljko Mandić kao dramski pisac”. Iako je štampana sa naznakom edicije “Premijera”, knjiga “Paun i jorgovan”, po svome karakteru, u potpunosti pripada ediciji “Dramska baština”, pa je zato ovdje tako i klasifikovana. Radi se o jedva poznatoj komediji crnogorskog glumca Veljka Mandića (1924-1988), koji je bio i “plodan dramski pisac i adaptator, reditelj i animator pozorišnog života”, sačuvanoj u njegovoj rukopisnoj zaostavštini.

Na scenu CNP nije postavljana, iako, po ocjeni G. Bulajića, zajedno sa Mandićevim dramama “Snaha je doputovala” i “More do koljena”, čini “sasvim stabilan” dramaturški sklop. U njoj je autor “svoje bogato komediografsko i glumačko iskustvo sublimirao”; “Paun i jorgovan” nije komedija koja će “donijeti smijeh iz prve ruke, ona je više rezignirana dijagnoza pogrešnog puta, izgubljene duhovnosti”, zaključuje Bulajić. Knjiga još sadrži i kratku biografiju autora.