parallax background

Šezdeset godina Crnogorskog narodnog pozorišta 1953-2013

Milovan Radojević, “Pozorišna kritika u crnogorskoj periodici 1917-1941”
25/12/2016
Sreten Perović, “Crnogorci na sceni”
27/12/2016

“Šezdeset godina Crnogorskog narodnog pozorišta 1953-2013”

ISBN 978-86-7414-042-0
(Podgorica 2013, urednici Milovan Radojević, Goran Bulajić)

Reprezentativna monografija “Šezdeset godina Crnogorskog narodnog pozorišta 1953-2013”, četvrta je jubilarna publikacija koju je CNP objavilo o svom radu i repertoaru. Monografiju čine tri glavna segmenta od kojih svaki obuhvata po dvadeset godina djelovanja CNP. Autori tekstova, Milovan Radojević (Od Gradskog do Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici 1953-1973), Goran Bulajić (Sazrijevanje i afirmacija nacionalnog teatra 1973-1993) i Janko Ljumović (Obnoviteljski duh CNP i izazovi savremenog pozorišta 1993-2013), hronološkim izlaganjem skrenuli su, svaki na svoj način, pažnju na dostignuća i kretanja u CNP tokom 60 godina njegovog djelovanja. Dopunjene jedinice o premijerama, kao i segmente o nagradama i Danu pozorišta priredila je Branka Vukašinović. Publikacija sadrži rezime na engleskom jeziku, indekse premijera i imena i portfolio fotografija Duška Miljanića.