parallax background

Radoslav Rotković “Oblici i dometi bokokotorskih prikazanja”

Dr Olga Brajičić, “Zapis o Crnogorskom narodnom pozorištu 1943-1946”
21/12/2016
Darko Antović, “Kotorsko pozorište u XIX vijeku”
23/12/2016

Radoslav Rotković, “Oblici i dometi bokokotorskih prikazanja”

Prilog istoriji drame XVII i XVIII vijeka
ISBN 86-7414-016-5
(Podgorica 2000, urednik Milovan Radojević).

Radoslav Rotkovic - Oblici i dometi bokokotorskih prikazanjaU ovoj studiji, koja je i autorova doktorska disertacija, R. Rotković se bavi, kako i naslov kaže, oblicima, književnim dometima i klasifikacijom crkvenih prikazanja (crkvene drame sa hrišćanskim novozavjetnim sadržajem koje su imale vjersko-propagandni smisao) nastajalih u Boki Kotorskoj u XVII i XVIII vijeku. Dakle, radnja R. Rotkovića teče od pristupa i uvida u opše uslove nastanka i razvoja pasionske poezije i drame na Crnogorskom primorju, preko prijegleda dosadašnjih izučavanja, do uporedne analize srodnih tekstova i ogleda o prijelaznom dobu, odnosno životu i djelu Ivana Antuna Nenadića (o njegovoj drami “Prikazanje muke Jezusove”). Drugi dio studije uvod je u izučavanje jezika bokokotorske skupine prikazanja, s posebnim osvrtom na Nenadićevu dramu. Na kraju knjige su zaključci, prijegled literature i pogovor u kome autor pozdravlja ideju CNP da ovu studiju uvrsti u svoju ediciju kao prilog istoriji drame, ne samo zbog toga što su “ove pisce i anonimce već prisvajali drugi, pa je red da i mi kažemo barem da su oni – i naši, nego zato što je crnogorska književna baština raznorodna, i što se ona mora sagledavati u cjelini, sa svim svojim osobinama”.