parallax background

Prva crnogorska pozorišna periodika

Obnova, uspon decenija – Crnogorsko narodno pozorište 1997-2007
13/12/2016

Prva crnogorska pozorišna periodika – “Pozorište – informativni list Narodnog pozorišta NR Crne Gore”; “Pozorište” – list sindikalne podružnice Narodnog pozorišta u Nikšiću”

ISBN 978-86-7414-034-5
(Podgorica 2008, urednik Milovan Radojević).

Fototipsko izdanje. Pogovor M. Radojevića (“O prvoj crnogorskoj pozorišnoj periodici”). Prvi broj prvog crnogorskog pozorišnog lista pojavio se 1. marta 1947. godine na Cetinju. Objavljene su četiri sveske (dva broja i dva dvobroja). Posljednja sveska izašla je iz štampe 5. aprila 1948. godine i list se ugasio. Urednici i autori tekstova su bili tadašnji upravnik Narodnog pozorišta NRCG Danilo Lekić i dramaturg Ratko Đurović. Drugi crnogorski pozorišni list, istog naziva, pojavio se osam godina docnije, u Nikšiću. Objavljene su samo dvije sveske, u pozorišnoj sezoni 1955/56 (jedan dvobroj i jedan broj), pa je i ovaj list prestao da izlazi. Urednik je bio glumac nikšićkog ansambla i novinar Roman Safundžić. Kako je rečeno u pogovoru knjige, ovo izdanje prva dva crnogorska pozorišna lista ima teatrološko-istoriografski značaj za potpunije izučavanje jednog perioda pozorišnog života u Crnoj Gori.