parallax background

UDADBA

LAŽNI CAR
16/10/2003
MAUZER
16/10/2003

Đuro Špadijer – UDADBA

Brižljivo čuvajući ljepotu dramskog iskaza Špadijera, sočan rječnik pisca, autentične likove i potrebne elemente radnje, Eraković je višeplano pristupio osavremenjavanju dramskog koncepta. Dajući mu dramaturšku gipkost, doveo ga je u bliže relacije sa ovim vremenom, čineći ga prijemčivijim današnjem gledaocu.
Dragan Koprivica
Sva ta karakterna lutanja i spoticanja reditelj Eraković je postavio suptilno, konstruišući odnose među likovima sa jednostavnošću i bezazlenošću, tako da se naizgled i najnegativniji karakteri (kojih gotovo da i nema u komadu) igrom oslobađaju od goropadnosti i sirovosti.
Jovan Nikitović

• Reditelj: Blagota Eraković
• Scenografija, kostimi: Ivanka Prelević
• Kompozitor: Slobodan Kovačević
• Koreograf: Tamara Vujošević – Mandić
• Scenski pokret: Ferid Karajica

Premijera
14.oktobar 2003.

Uloge
• Krsto, bogati seljak: Slobodan Marunović
• Petrana, žena Krstova: Ljubica Barać – Vujović
• Anđa, kći Krstova: Maja Šarenac – Maraš
• Ivo, prijatelj Krstov: Branislav Vuković
• Mara, žena Ivova: Jadranka Mamić
• Stevo, sin Ivov: Pavle Ilić
• Marta, oskobuša seoska: Dragica Tomas
• Luka, nemarni, gnjili bogataš: Ivan Bezmarević
• Specijalni: Danilo Čelebić
• Seljaci, Vojnici i Narod

   • Nagrade: Godišnja nagrada CNP za 2003. godinu, Dragici Tomas.