parallax background

SUDNJI DAN

EMIGRANTI
19/12/2000

Žanina Mirčevska – SUDNJI DAN

dramski libreto

Iz scene u scenu, bez predaha, nošeni Borhesovskim kovitlacem vremena, za koje se čini da nema ni početka ni kraja, bez šanse na zaborav, zivoti junaka se na bizaran način prepliću i usloznjavaju.Ono što je najtragičnije u ovoj priči je, ne smrt koja, na kraju zivot pretvara u ljudsku sudbinu, već bolna svijest o umiranju za zivota i nemogućnosti da se čovjek odupre.

 

  • Dramaturška obrada: Aleksandar Radulović
  • Reditelj/izbor muzike: Bojan Milosavljević
  • Scenograf: Bane Vukić
  • Kostimograf: Ana Milanović

 

Uloge:

  • Petar – Srđan Grahovac
  • Marta – Vanja Milačić
  • Viktor – Dejan Ivanić
  • Eva – Ana Vujošević
  • Nina – Gorana Marković
  • Gero – Simo Trebješa­nin

Ovom predstavom diplomirali su studenti FDU – Cetinje.

Premijera: 7. X 1999. Podgorica, scena Studio.