parallax background

KUĆA LUTAKA – TOBELIJA

Reqiem of the 20th Century – DON ŽUAN SE VRAĆA IZ RATA
16/10/2000
EXIT
16/04/1999

Ljubomir Đurković – KUĆA LUTAKA – TOBELIJA

Dramaturgija: Mirjana Drljević
Režija: Nick Upper (Niko Goršič)
Lektor: Barbara Rogelj
Producenti: Mladen Vujović, Damir Domitrovič Kos
Prijevod: Lili Potpara
Stihovi: Niko Goršič
Koreografija: Sonja Vukićević
Scenografija/instalacija: Milija Pavićević
Stilistkinja: Nataša Perunović
Izbor muzike: Žarko Mirković, Niko Goršič

Uloge:
Vida, rođena 3. marta 1931. – Milena Grm
Ana, rođena 11. juna 1958. – Metka Trdin
Bojana, rođena 25. novembra 1959. – Olga Grad
Muška sjenka – Nick Upper

Premijera: 28. V 2000.
Koprodukcija: Crnogorsko narodno pozorište – Međunarodni multimedijalni festival “Ex Ponto” Ljubljana

 

“… Osnova za ovu predstavu je dramski efikasan tekst savremenog crnogorskog tekstopisca Ljubomira Đurkovića i predstava mu cijelo vrijeme ostaje iznenađujuće vjerna. To je na kraju, bez sumnje, pozitivno: tri glumice u minimalističkom mizanscenu igraju njen suštinski zaplet djelimično sa psihološkim, a djelimično sa konceptualističkim sredstvima, i ako zaboravimo nekoliko “prolaznih” rediteljskih intervencija, pred nama je dovoljno potresna priča o odsutnosti muškarca i zbog nje još toliko intenzivnijem prisustvu tri žene, od kojih jedna (Metka Trdin) preuzima ulogu muškarca. Ne samo na simboličnoj ravni, ona i istinski zaživi kao muško i čak se zapliće u neprimjeren odnos sa ženom (Olga Kacjan). Traumatična tradicija je u ovoj predstavi pomiješana sa alieniranom savremenošću. Iznad zbivanja vlada lik majke (Milena Grm) koja stalno gubi svjest, ali ne gubi uticaj…”
Blaž Lukan

  

  • Festivali: Međunarodni multimedijalni festival “Ex Ponto”, Ljubljana 2000. godine; GLEDOS – Kranj 2000. godine; Internacionalni festi­val ”Ohridsko ljeto” 2002. godine; Festival ”Heraklejske večeri”, Bitolj 2002.