parallax background

ANTIGONA

CRVENO
13/10/2010
DON ŽUAN
19/12/2009

Sofokle – ANTIGONA

Pogledajmo! – upozorava nas slijepac.
„Za ljubav, ne za mržnju ja sam rođena“, kaže Antigona dok još nije kasno.
„Treba biti blag“, kaže kralj kada je kasno.

Mišljenje, tolerancija, razumijevanje, ljubav, mir nijesu nikada bili popularni. Demoni su hit. Današnji zasićeni i trudni čovjek lakše popije površnu i banalnu sliku svijeta. Čak i lažnu, ako treba. Ali i sladi se u gozbi: intimna nesreća se prži na hladnom stolu. Crne hronike su tiraž.
Zato gledajmo i uživajmo.
Jer svijet pakuje čovjeka za put ka totalnoj beosjećajnosti.
Ne. Samo to ne.
Lidija Dedović

 • Režija: Lidija Dedović
 • Prijevod: Miloš Đurić
 • Adaptacija i dramatizacija: Žanina Mirčevska
 • Kostimograf: Ivana Vasić
 • Saradnici na scenografiji: Branko Hojnik, Mirko Radonjić
 • Koreograf: Tamara Vujošević – Mandić
 • Kompozitor: Vjera Nikolić
 • Muzički saradnik: Maja Antić
 • Dizajn svjetla: Osman Arslanagić

Premijera

 1. mart 2010.

Uloge

 • Antigona – Jelena Simić
 • Kreont – Branimir Popović
 • Ismena – Žana Gardašević
 • Tiresija (Horovođa) – Bojana Knežević
 • Hemon – Emir Ćatović
 • Stražar – Simo Trebješanin


 • Festivali: Bijenale crnogorskog teatra – Podgorica 2010.
 • Nagrade: Godišnja nagrada CNP za 2010. godinu, Bojani Knežević.