parallax background

AHEAD

MONTENEGRINI
16/12/1998
Lažni car Šćepan mali
16/12/1997

Andre Jolles – AHEAD

Koreograf: Andre Jolles

Igraju:
Angelia Ilop (Španija)
Rose Molina (Čile)
Benedetta Reuter (Italija)
Andre Jolles (Njemačka)

Premijera: 22. VI 1998.
Koprodukcija: Crnogorsko narodno pozorište – Plesni teatar “Nude Ants”, Essen (Njemačka)

“Ova predstava sa najmanje ekspresivnosti i najviše naracije, građena je mirovanjem i odsustvom pokreta, koliko i pokretom. Pokreti koji graniče sa privatnim (nikad ne prelaze u pantomimu, prepričavanje) ostrvima odsustva akcije, odnosno minimalnom akcijom, iziskuju koncentraciju i dodatni angažman uživaoca, kako bi uočio obredne krugove ucrtane oko insceniranih fragmenata, kao i njihovu heraldičnu dimenziju…”
Renato Karamehić

 

• Festivali: Evropski pozorišni pokreti – Podgorica; BRAMS – Beograd 1998.

• Nagrade: Nagrada za najbolju predstavu na festivalu BRAMS 1998. godine.