parallax background

Novak Kilibarda, “Marko Miljanov”

Ljubomir Đurković, “Otpad”
17/12/2016
Ljubomir Đurković, “Tobelija”, pozorišna igra za tri glumice i jednu mušku sjenku
18/12/2016

Novak Kilibarda, “Marko Miljanov”, dramski iskaz

ISBN 86-7414-013-0
(Podgorica 2000, urednik Goran Bulajić).

Marko Miljanov“Dramski iskaz”, kako je N. Kilibarda svoj komad “Marko Miljanov” bliže odredio, sa preko sedamdeset likova, podijeljen na trideset i sedam scena, adaptirao je i režirao Blagota Eraković.

  • U knjizi se, pored Kilibardine drame i podataka o učesnicima u realizaciji predstave, te fotografija nekih scena, nalazi i kratko razmišljanje autora o svojoj stvaralačkoj namjeri da prodre kroz istorijski oreol ličnosti Marka Miljanova, do njegove ljudske, moralno-psihološke individualnosti (“Usporeno crnogorsko vrijeme”). Na kraju knjige je Riječ reditelja B. Erakovića, u kojoj on ističe da je u dramskom tekstu N. Kilibarde, “pisanom kao filmski scenario”, pronašao nit koja ga je uvijek uznosila kad je u pitanju ličnost i djelo Marka Miljanova, a to je univerzalnost i široki spektar njegovih misli. Inače, postupku adaptiranja Eraković je pristupio radikalno, pa je i broj likova gotovo prepolovio.