parallax background

Nepoznati Kotoranin, “Lukrecija iliti Ždero”

Marko Kavaja, “Tri komedije”
24/12/2011
Veljko Mandić, “Paun i jorgovan”
26/12/2011

Nepoznati Kotoranin, “Lukrecija iliti Ždero”

ISBN 86-7414-014-9

Lukrecija iliti ZderoKomedija neznana pisca, sačuvana u starim hartijama u gradu Kotoru (Podgorica 2000, urednik Ljubomir Đurković). Komediju je preradio i dopunio (“prepisao i prekrojio, te za današnjicu pripremio”) dr Anton Kolendić, 1972. godine.

Za ovo izdanje, pred kraj života, Kolendić je napisao predgovor. Redakturu i lekturu uradio je Milovan Radojević.

Knjiga sadrži podjelu uloga i podatke o učesnicima u realizaciji predstave “Lukrecija iliti ždero” koju je na scenu CNP, aprila 1980, postavio gostujući reditelj Dubravko Bibanović, a tu je i nekoliko fotografija, te naslovna strana afiša ove predstave.

Kao prilog, u knjizi se nalazi i izbor M. Radojevića iz kritike o pomenutoj predstavi CNP (“Riječ kritike o predstavi Lukrecija iliti Ždero Crnogorskog narodnog pozorišta”)