Nataša Nelević, “Jaja”, ženski polilog

Ljubomir Đurković, Kasandra. Klišeji – reality fiction
27/12/2011

Nataša Nelević, “Jaja”, ženski polilog

ISBN 978-86-7414-039-0
(Podgorica 2011, urednik Goran Bulajić).

Veljko Mandić, Paun i jorgovanOva drama objavljena je dvojezično (na engleski prevela J. Stanovnik) u novoj ediciji CNP “Nagrađene drame” jer je na konkursu Crnogorskog narodnog pozorišta proglašena za najbolji savremeni dramski tekst 2010. godine.

Pozorišna kritičarka i teatrolog Nataša Nelević napisala je djelo koje možemo okarakterisati kao feminističko, kaže u uvodnom tekstu (“Ženski polilog Nataše Nelević”) Dr Dubravka Đurić, jer se bavi prije svega ženom, njenim marginalnim položajem u patrijarhalnoj porodici i društvu, aktuelizujući i tematizujući razne oblike nasilja nad ženama, kao i pitanjem postoji li pravo na izbor, na neprihvatanje te nametnute uloge.

N. Nelević otvara ovu raspravu antagonizovanjem ženskih likova koji učestvuju u polilogu, dramski artikulisanom kao narativna struktura.

Palimpsestni jezik i dominantna fragmentarnost u konstrukciji likova i radnje dramu situiraju u postmoderni, postdramski izraz. Autorka definiše svoj književni postupak kao “žensko pismo”, a D. Đurić zaključuje da Nelević u kontekst savremene crnogorske kulture uvodi feminističku dramu kao žanr. Na klapnama se nalazi dvojezična kratka biografija autorke.