Molijer, “Škola za žene”, komedija u pet činova

Radmila Vojvodić – “Princeza Ksenija od Crne Gore”
25/12/2016
F. M. Dostojevski, “Zločin i kazna”
27/12/2016

Molijer, “Škola za žene”, komedija u pet činova

ISBN 86-7414-001-7
(Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković).

U ovom izdanju objavljen je prijevod/prepjev Molijerove komedije sa francuskog Ljubiše Bačića, na osnovu koga je Boro Stjepanović napravio adaptaciju. Kako sam kaže u riječi adaptatora, on je komediju “Škola za žene” u stihu prividno “raspisao u prozu” da bi glumcima olakšao rad na dikciji. Pojedine Molijerove naznake o događajima Stjepanović je razvio u govorne i pantomimske scene ili intermeca, a nekim scenama promijenio mjesto u razvoju priče. Izostavljena su i tri lika. Ovako adaptirana komedija inspirisala je reditelja Milana Karadžića da je postavi na scenu CNP, što on objašnjava u svojoj napomeni. Knjiga sadrži podjelu uloga i spisak ostalih učesnika u realizaciji predstave, fotografije nekih scena kao i kratku bilješku o Molijeru, Milovana Radojevića.