parallax background

Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište – Podgorica 1953-1998” – Repertoar

Uzeir Bećović, “Prvi vijek pozorišta u Pljevljima”
23/12/2016
Milovan Radojević, “Pozorišna kritika u crnogorskoj periodici 1917-1941”
25/12/2016

Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište – Podgorica 1953-1998” – Repertoar

ISBN 86-7414-005-X
(Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković).

Na Dan Crnogorskog narodnog pozorišta, 1. novembra 1998, promovisana je, kao prva knjiga izdavačke djelatnosti CNP, monografska publikacija u kojoj je izvršena rekonstrukcija 45-godišnjeg repertoara crnogorskog nacionalnog teatra. Knjiga je koncipirana kao leksikon bibliografske prirode u kome su, po abecednom redu, date jedinice o predstavama (njih preko 260) koje sadrže imena učesnika u njihovoj realizaciji, datume premijera, broj izvođenja, podatke o festivalima i eventualnim nagradama. Na kraju svake jedinice data je literatura (hronološki popis članaka). Na prvim stranicama nalazi se hronološki spisak predstava sa datumima premijernog izvođenja, imenima autora djela i reditelja. Poslije leksikona predstava je dio o festivalima u organizaciji CNP, sa svim podacima o učesnicima (jedinice o predstavama) i pratećom literaturom (“Jugoslovenski pozorišni susreti” 1979-1981; “Evropski pozorišni pokreti” 1998). U leksikonu se nalazi oko 240 ilustracija (odabrane fotografije iz fotoarhive CNP, plakati i afiši iz sabrane dokumentacije). Na kraju knjige je Pogovor autora sa nekim važnijim podacima i napomenama metodološke prirode, te opširan indeks imena. U realizaciji knjige autoru su pomogli saradnici Aleksandar Lengold, Branka Vukašinović i Boris Otašević. Ova publikacija je postala osnov za izradu monografije o CNP, koja se pojavila na pedesetogodišnjicu nacionalnog teatra.