parallax background

Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište 1953-2003”

Ljiljana Milunović, “Pozorište u periodici Knjaževine Crne Gore 1884-1908”- bibliografija
17/12/2016
Milovan Radojević, “Kritika i Crnogorsko narodno pozorište 1978-2003”, tom II
19/12/2016

Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište 1953-2003”

ISBN 86-7414-023-8
(Podgorica 2003, urednik Milovan Radojević, saradnik Branka Vukašinović).

Reprezentativna jubilarna monografija o crnogorskom nacionalnom teatru, promovisana 1. novembra 2003, dopunjeno je izdanje, sa nešto izmijenjenim konceptom i bogatijeg dizajna, prve publikacije o CNP, iz 1998. godine. Knjiga obuhvata podatke o 280 izvedenih premijera u prvih pola vijeka postojanja i rada CNP, od imena autora drama, dramatizacija i adaptacija, preko imena reditelja, glumaca, scenografa, kompozitora, kostimografa, do tehničkog osoblja. Navedeni su datumi premijernih izvođenja, podaci o eventualnim obnovama, koprodukcijama, učešćima na festivalima, nagradama i dr. Uz jedinice o premijerama data je lite­ra­­tu­ra koja sadrži kritike, najave, inter­v­jue, i dr, – objavljivane u crnogorskoj perio­dici, ali i u onoj iz drugih sredina. Za razliku od prvog izdanja, u kome su jedinice o predstavama plasirane abecednim redom, ovdje su date hronološki i podijeljene su na decenije. Izostali su podaci iz aneksa prvog izdanja, o dva festivala u organizaciji CNP. U monografiji se nalazi i uvodna, dokumentovana studija (“Osvrt na pola vijeka Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici”), u kojoj je M. Radojević, uz obilje podataka, dao istorijski prijegled prvih pedeset godina postojanja i rada CNP u Podgorici. U knjizi se nalaze odabrane fotografije iz predstava, plakati i afiši, kao i napomena autora, indeks premijera i indeks imena.