Maja Todorović – “Šćeri moja…”

Jovana Bojović – “Otvoren kraj”
25/10/2017

Maja Todorović – “Šćeri moja…”

ISBN 978-86-7414-045-1

(Podgorica 2017, urednici Goran Bulajić, Milovan Radojević).

Drama je nagrađena na konkursu CNP za najbolji savremeni dramski tekst, 2015. godine.

Objavljena je dvojezično, u ediciji “Nagrađene drame” (prijevod na engleski: Educo Centar – Podgorica).

M. Todorović u ovoj zanatski korektno napisanoj drami po istorijskoj tematici, u nekoliko slika razvija krešendo neizbježne sudbine glavnog lika – Zorke, kćeri crnogorskog kralja Nikole, donoseći fragmentarno njen kratki i tragični život.

Zorka ima talenta i snažne volje da sebe izgradi i postigne više, spremna je i da preuzme tron, ali to joj ne dozvoljava rigidni red stvari koji određuje mjeru svemu: patrijarhalni običaji, dinastička pravila i političke odluke.

Njenoj težnji ne može niko da pomogne, najmanje otac i kralj koji iskazuje toplu emociju, ali ostaje nepokolebljivo uz tradiciju i pravila. Ovo je još jedna drama o ženi kojoj je uskraćeno pravo na izbor.

Autorka, opisujući svoj spisateljski pristup, zaključuje da Šćeri moja… nije istorijska drama, iako su junaci istorijske ličnosti, već da joj je istorijska građa bila polazišna tačka za bavljenje aktuelnim temama, prije svega pitanjem položaja žene. Na klapnama se nalazi dvojezična kratka biografija autorke.