parallax background

Ljubomir Đurković, “Tobelija”, pozorišna igra za tri glumice i jednu mušku sjenku

Novak Kilibarda, “Marko Miljanov”
18/12/2016
Slavomir Mrožek, “Emigranti”
19/12/2016

Ljubomir Đurković, “Tobelija”, pozorišna igra za tri glumice i jednu mušku sjenku

ISBN 86-7414-015-7
(Podgorica-Ljubljana 2000, urednici Goran Bulajić i Sonja Polanc).

Ova drama Lj. Đurkovića, koja se bavi “savremenom krizom polnog identiteta”, štampana je trojezično – crnogorsko-slovenačko-engleski (prijevod na slovenački: Lili Potpara; prijevod na engleski: Igor Lakić). Knjiga je suizdavački projekat Crnogorskog narodnog pozorišta i Međunarodnog multimedijskog festivala “Ex-ponto”, iz Ljubljane (edicija “Ovidije”), kao što je i predstava “Kuća lutaka-Tobelija”, u režiji Nicka Uppera (Nika Goršiča), koprodukcijski projekat CNP i pomenutog festivala. Pored kastinga i spiska tehničke ekipe predstave, te fotografija glumica, reditelja Goršiča i autora Đurkovića, knjiga donosi, takođe trojezično, kraće zapise reditelja (“Mit u sadašnjosti”) i dramaturga Mirjane Drljević (“Teze i paradoksi komada”).