parallax background

Ljiljana Milunović, “Pozorište u periodici Knjaževine Crne Gore 1884-1908”- bibliografija

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1916-1944” – bibliografija
16/12/2016
Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište 1953-2003”
18/12/2016

Ljiljana Milunović, “Pozorište u periodici Knjaževine Crne Gore 1884-1908”– bibliografija

(Podgorica 2002, urednik Milovan Radojević).

Predgovor Luke Milunovića. Ova iscrpna, posebna bibliografija o pozorištu u crnogorskoj periodici, obuhvata dvadeset i pet godina teatra u Crnoj Gori, od 1884, kada je začet organizovani pozorišni život, do 1908. godine, poslije koje slijede pripreme za osnivanje profesionalnog Kraljevskog pozorišta na Cetinju. Rađena je na temelju podataka iz štampe onoga vremena i zabilježeno je gotovo 800 jedinica (sve sadrže anotacije) iz 28 listova i časopisa. Knjiga je ilustrovana zaglavljima periodike i fotografijama nekih ličnosti koje su djelovale u kulturi tadašnjeg Cetinja i Crne Gore, a tu su i popis razriješenih i nerazriješenih inicijala i šifara autora, izvori i literatura, pogovor autorke, te indeks scenskih djela i predstava i indeks imena.