Ljiljana Milunović “Pozorište u crnogorskoj periodici 1954-1973” – bibliografija

Sreten Perović, “Crnogorci na sceni”
27/12/2016

Ljiljana Milunović “Pozorište u crnogorskoj periodici 1954-1973” – bibliografija

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1954-1973” – tom I (1954-1963) i tom II (1964-1973) – bibliografija

(Podgorica 2017, urednik Milovan Radojević)

Peta knjiga bibliografije o pozorištu u crnogorskoj periodici objavljena je u dva toma. Sadrži 7220 jedinica sa anotacijama (6042 jedinice o člancima i 1178 jedinica o ilustracijama u periodici). Na gotovo 900 stranica sabrani su podaci iz crnogorske periodike (preko 20 naslova) koja je izlazila u toku dvije tretirane decenije. U ovom periodu, nakon poslijeratnog entuzijazma i naglog širenja pozorišnog života, donijete su političke odluke koje su uzrokovale postepeno gašenje svih profesionalnih “narodnih” pozorišta u Crnoj Gori, osim jednog, u Titogradu (Podgorici). Ilustrativna je ocjena tadašnjeg visokog funkcionera Blaža Jovanovića, iz 1957. godine, u kojoj on kaže da je “suvišni profesionalizam ubio svaku inicijativu za (…) postepeni prelazak na amaterizam”, te da “sve činjenice idu u prilog ovoj novoj orijentaciji”.

Osim što je pratila sudbine profesionalnih pozorišta, pažnja periodike tada je bila okrenuta i aktivnostima amaterskih, đečijih i omladinskih scena, radu domova omladine i kulturnih društava. Autor predgovora, L. Milunović, primjećuje da se u ovome periodu srijeće “pojačano interesovanje za razvoj crnogorskog pozorišta u prošlosti” (s. 23). Knjiga sadrži Pogovor autora, Izvore i literaturu i indekse scenskih djela i predstava, imenske (opšti i autora priloga), te idekse uz bibliografsku bilješku o fotosima.

ISBN 978-86-7414-048-2