parallax background

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1944-1953” – bibliografija

Ratko Đurović, “Teatrološki spisi”
14/12/2016
Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1909-1915 / Od “Grlice” do Godine pozorišta 1834-1883 – bibliografija
16/12/2016

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1944-1953” – bibliografija

ISBN 86-7414-032-7
(Podgorica 2006, urednik Milovan Radojević).

Predgovor Luke Milunovića (“Pozorište u Crnoj Gori sredinom XX vijeka”). U četvrtoj, najobimnijoj knjizi posebne bibliografije o pozorištu, sabrani su podaci iz crnogorske periodike koja je izlazila za vrijeme i gotovo deceniju poslije drugog svjetskog rata, 1944/45-1953. godine (obuhvata 2414 jedinica sa anotacijama, iz preko 40 listova i časopisa). To je period ekspanzije teatra u Crnoj Gori, kada se pozorišna mreža brzo širila. Tada je repertoar bio uglavnom soc-realistički, sa naglašenim propagandnim zadatkom. Uz Crnogorsko narodno pozorište na Cetinju, osnovano je, sredinom XX vijeka, još nekoliko profesionalnih teatara (u Kotoru, Nikšiću, Pljevljima i Titogradu). Pored njih, djelovala su i pionirska pozorišta, kao i lokalno u Herceg Novom, a postojao je i veliki broj amaterskih dramskih grupa i sekcija kulturno-umjetničkih društava. Povoljan ambijent za razvoj scenske umjetnosti trajao je do sredine pedesetih godina XX vijeka, kada je preovladao stav da Crnoj Gori nije potrebno toliko profesionalnih pozorišta jer su opterećenje za republički budžet. Tako je počeo proces zaustavljanja daljeg razvoja pozorišne mreže i ukidanja već formiranih teatarskih kuća. Pored bibliografije, knjiga sadrži popis nerazjašnjenih inicijala autora članaka, izvore i literaturu i pogovor autorke. Tu se nalaze i prilozi: bibliografska bilješka o priredbama i događajima iz tretiranog perioda (oko 200 jedinica), bibliografska bilješka o ilustracijama koje se tiču pozorišta iz pomenute periodike, kao i izbor tih ilustracija. Na kraju se nalazi opširni indeks scenskih djela i predstava, te indeks imena.