parallax background

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1916-1944” – bibliografija

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1909-1915 / Od “Grlice” do Godine pozorišta 1834-1883 – bibliografija
16/12/2016
Ljiljana Milunović, “Pozorište u periodici Knjaževine Crne Gore 1884-1908”- bibliografija
17/12/2016

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1916-1944” – bibliografija

ISBN 86-7414-022-X
(Podgorica 2003, urednik Milovan Radojević).
Predgovor Luke Milunovića (“Crnogorski teatar u prvoj polovini XX vijeka”).

U trećoj knjizi posebne bibliografije o pozorištu sabrani su podaci iz crnogorske periodike između dva svjetska rata, kao i iz okupacionih listova (ukupno 2208 jedinica sa anotacijama). Poraz u prvom svjetskom ratu i okupacija Crne Gore (1916) donijela je gašenje Kraljevskog pozorišta. U otežanim uslovima, poslije 1918, djeluju pozorišna i kulturna društva i školske družine. Profesionalni teatar obnovljen je tek 1931. godine, kada je na Cetinju počelo sa radom Narodno pozorište Zetske banovine i djelovalo jednu deceniju, do nove okupacije (1941). Uz profesionalno pozorište, u to vrijeme u Crnoj Gori rade i pozorišna društva. Za vrijeme drugog svjetskog rata, italijanska okupaciona uprava organizovala je kulturni život, uglavnom na Cetinju, a na oslobođenoj teritoriji osnovane su partizanske kulturno-prosvjetne ekipe kojima su se priključili i mnogi profesionalni glumci. Te ekipe će biti osnova za obnovu rada profesionalnog teatra na Cetinju, pod imenom Crnogorsko narodno pozorište (1945). Knjiga sadrži ilustracije (zaglavlja periodike i fotografije pojedinih aktera), spisak razriješenih i nerazriješenih inicijala, pseudonima i šifara autora članaka, izvore i literaturu, pogovor autorke, kao i priloge (program priredbe iz decembra 1918, i spiskove osoblja Narodnog pozorišta Zetske banovine). Na kraju su indeks scenskih djela i predstava i indeks imena, bibliografska bilješka o svim objavljenim fotografijama i spisak ilustracija.