Jovana Bojović – “Otvoren kraj”

Vasko Raičević – “Kalina proces”
25/10/2017
Maja Todorović – “Šćeri moja…”
25/10/2017

Jovana Bojović – “Otvoren kraj”

ISBN 978-86-7414-044-4

(Podgorica 2017, urednici Goran Bulajić, Milovan Radojević).

Drama je nagrađena na konkursu CNP za savremeni domaći dramski tekst neafirmisanih autora “Skroz nova drama”, 2015. godine.

J. Bojović, koristeći kratke, često napete replike i skaredne izraze, gradi dramski sukob likova, članova jedne savremene, društvenom krizom obesciljene i urušene porodice.

U drami je riječ o dva brata: Ivan, pobunjen besmislom, odlazi od kuće ostavljajući za sobom svoju djevojku Anu koja se udaje za drugog brata Andreja. Tu je i otac Bogdan koji je simbol kolotečine i zaustavljenosti.

Andrej obolijeva od raka i tada se Ivan vraća kući. Tu počinje drama u kojoj se lutanje u ljubavnom trouglu do smrti oboljelog brata doima kao sporedna poruka jer autorica želi, kroz sliku krize jedne porodice, istaći onu nevidljivu pozadinu, tranzicijski društveni kontekst u kome pojedinci i čitava generacija mladih ljudi tonu i nestaju, a čija neartikulisana pobuna protiv beznađa i apatije dovodi do apsurda jer nikoga nije briga.

Na klapnama se nalazi dvojezična kratka biografija autorke.