Izdavačka produkcija

Nedugo pošto je Crnogorsko narodno pozorište, u obnovljenoj zgradi i sa novim konceptom, nastavilo svoj život kao važan centar kulturnih zbivanja u Crnoj Gori, promovisana su, novembra 1998. godine, prva izdanja našeg nacionalnog teatra.

Tako je nastala ova specifična izdavačka djelatnost koja je plod ideje da pozorišna umjetnost u Crnoj Gori treba da bude organizovanije praćena i izučavana, a sve u cilju da se scenski kreativni čin sačuva od zaborava i da se svijest o značaju pozorišta i na ovaj način potvrdi, a teatar dodatno približi publici.

Ustanovljene su četiri edicije: “Premijera”, “Zetski dom”, “Dramska baština” i “Nagrađene drame”.  Urednici izdanja su Milovan Radojević i Goran Bulajić. Kada je izdavačka djelatnost pokrenuta izdanja je uređivao i Ljubomir Đurković.

U ediciji “Premijera” objavljivane su, po izboru, drame, dramatizacije i adaptacije koje su premijerno izvođene na sceni CNP. Ove knjige sadrže i podatke o predstavama, rediteljske eksplikacije, fotografije, biografije stvaralaca i druga objašnjenja, kao i prijevode pojedinih drama.

Edicija “Zetski dom” obuhvata publikacije monografskog, dokumentarnog, hrestomatskog i bibliografskog karaktera, koje na akribičan način, svaka iz svog tematskog i metodološkog ugla, osvjetljavaju dio istorije pozorišta u Crnoj Gori.

U ediciju “Dramska baština” ulaze starija dramska djela koja pripadaju crnogorskoj književnoj baštini (po autoru ili tematski). Ediciju je otvorila renesansno-barokna komedija s kraja XVII vijeka, “Lukrecija iliti Ždero”, nepoznatog Kotoranina.

“Nagrađene drame” su najnovija edicija , kojom kroz dvojezična izdanja  i afirmisanje drame kao literature, želimo, objavljivanjem drama nagrađenih na konkursu CNP i Bijenalu crnogorskog teatra, promovisati domaće dramske pisce.

Kritička javnost zapazila je vrijednost objavljenih knjiga koje su rezultat dubljeg istraživačkog napora, kao i njihov značaj za crnogorsku kulturu i pozitivno ocijenila angažovanje Crnogorskog narodnog pozorišta da razvija i ovaj oblik aktivnosti.

Edicija Premijera

27/12/2016

F. M. Dostojevski, “Zločin i kazna”

F. M. Dostojevski, “Zločin i kazna” (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Dramatizacija Andžeja Vajde, a adaptacija Egona Savina. Prva u nizu knjiga iz edicije “Premijera”. Najavila […]
26/12/2016

Molijer, “Škola za žene”, komedija u pet činova

Molijer, “Škola za žene”, komedija u pet činova ISBN 86-7414-001-7 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). U ovom izdanju objavljen je prijevod/prepjev Molijerove komedije sa francuskog Ljubiše […]
25/12/2016

Radmila Vojvodić – “Princeza Ksenija od Crne Gore”

Radmila Vojvodić, “Princeza Ksenija od Crne Gore” – izgnanička tugovanka doma Petrovića (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). ISBN 86-7414-008-4 Drama “Princeza Ksenija od Crne Gore” “srećan […]
23/12/2016

Nikola I Petrović Njegoš, “Kako se ko rodi”, šaljiva igra u tri čina

Nikola I Petrović Njegoš, “Kako se ko rodi”, šaljiva igra u tri čina ISBN 86-7414-004-1 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Ovu komediju arhaičnog izraza i didaktičke […]
22/12/2016

Radmila Vojvodić, “Montenegrini”

Radmila Vojvodić, “Montenegrini” ISBN 86-7414-003-3 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Svoju dramu u pet slika, “Motenegrini”, Radmila Vojvodić je režirala kao autorski projekat, u koprodukciji CNP […]
21/12/2016

Igor Bojović, “Izvanjac”

Igor Bojović, “Izvanjac”, slijed tragičesko-istorijskih zbitija iz vremena kad su hati krilati svijetom jezdili ISBN 86-7414-010-6 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). U ediciju “Premijera” ušla je […]
20/12/2016

I. A. Gončarov – E. Savin, “Oblomov”

I. A. Gončarov – E. Savin, “Oblomov” ISBN 86-7414-007-6 (Podgorica 1999, urednik Goran Bulajić). Dramatizacija Egon Savin. Na osnovu svoje dramatizacije poznatog istoimenog romana I. A. […]
19/12/2016

Slavomir Mrožek, “Emigranti”

Slavomir Mrožek, “Emigranti” ISBN 86-7414-011-4 (Podgorica 1999, urednik Goran Bulajić). Drama “Emigranti” poljskog pisca Slavomira Mrožeka (1974), u izvornom prijevodu Nenada Vukovića (lektor i korektor Aleksandar […]
18/12/2016

Ljubomir Đurković, “Tobelija”, pozorišna igra za tri glumice i jednu mušku sjenku

Ljubomir Đurković, “Tobelija”, pozorišna igra za tri glumice i jednu mušku sjenku ISBN 86-7414-015-7 (Podgorica-Ljubljana 2000, urednici Goran Bulajić i Sonja Polanc). Ova drama Lj. Đurkovića, […]
18/12/2016

Novak Kilibarda, “Marko Miljanov”

Novak Kilibarda, “Marko Miljanov”, dramski iskaz ISBN 86-7414-013-0 (Podgorica 2000, urednik Goran Bulajić). “Dramski iskaz”, kako je N. Kilibarda svoj komad “Marko Miljanov” bliže odredio, sa […]
17/12/2016

Ljubomir Đurković, “Otpad”

Ljubomir Đurković, “Otpad”, otadžbinsko-porodične trice i kučine u trinaest slika ISBN 86-7414-024-6 (Podgorica 2003, urednik Goran Bulajić). “Otpad” je naturalistička, angažovana, antiratna drama u kojoj, jezikom […]
16/12/2016

Radmila Vojvodić, “Montenegro blues”, četiri scene trivijalnog, komad iz tranzicije

Radmila Vojvodić, “Montenegro blues”, četiri scene trivijalnog, komad iz tranzicije ISBN 86-7414-027-0 (Podgorica 2004, urednik Goran Bulajić). Dvojezično izdanje, na crnogorskom i engleskom (prijevod na engleski: […]
15/12/2016

Mirko Kovač: “Lažni car”

Mirko Kovač: “Lažni car” ISBN 86-7414-029-7 (Podgorica 2004, urednik Goran Bulajić). Istorijsku dramu o Šćepanu Malom, koji je vladao Crnom Gorom od 1766. do 1773. godine, […]
13/12/2016

Veljko Radović: “Jakov grli trnje”

Veljko Radović: “Jakov grli trnje”, groteska o smislu vlasništva nad nepokretnim ISBN 86-7414-031-9 (Podgorica 2006, urednik Goran Bulajić). Knjiga obuhvata dramu V. Radovića (“Jakov grli trnje”) […]
13/12/2016

Đuro Špadijer/Blagota Eraković, “Udadba”

Đuro Špadijer/Blagota Eraković, “Udadba”, komedija po motivima drame Đura Špadijera “Nevjerna žena” ISBN 86-7414-028-9 (Podgorica 2004, urednik Goran Bulajić). U knjizi je objavljeno (fototipski) prvo izdanje […]
11/12/2016

Mirko Kovač: “Danilo”, istorijski igrokaz u dva čina i 15 slika

Mirko Kovač: “Danilo”, istorijski igrokaz u dva čina i 15 slika ISBN 978-86-7414-034-5 (Podgorica, 2007, urednik Goran Bulajić), u kome autor, koristeći moderan istoriografski uvid, daje […]

Edicija Zetski dom

30/10/2017

Ljiljana Milunović “Pozorište u crnogorskoj periodici 1954-1973” – bibliografija

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1954-1973” – tom I (1954-1963) i tom II (1964-1973) – bibliografija (Podgorica 2017, urednik Milovan Radojević) Peta knjiga bibliografije o […]
27/12/2016

Sreten Perović, “Crnogorci na sceni”

Sreten Perović, “Crnogorci na sceni” ISBN 978-86-7414-043-7 (Podgorica 2014, urednik Milovan Radojević) Knjiga Sretena Perovića “Crnogorci na sceni”, koja se pojavila u ediciji “Zetski dom” u […]
26/12/2016

Šezdeset godina Crnogorskog narodnog pozorišta 1953-2013

“Šezdeset godina Crnogorskog narodnog pozorišta 1953-2013” ISBN 978-86-7414-042-0 (Podgorica 2013, urednici Milovan Radojević, Goran Bulajić) Reprezentativna monografija “Šezdeset godina Crnogorskog narodnog pozorišta 1953-2013”, četvrta je jubilarna […]
25/12/2016

Milovan Radojević, “Pozorišna kritika u crnogorskoj periodici 1917-1941”

Milovan Radojević, “Pozorišna kritika u crnogorskoj periodici 1917-1941” ISBN 978-86-7414-038-3 (Podgorica 2009, urednik Milovan Radojević, saradnik Branka Vukašinović). Izbor i Predgovor Milovan Radojević. Ovaj širi izbor […]
24/12/2016

Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište – Podgorica 1953-1998” – Repertoar

Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište – Podgorica 1953-1998” – Repertoar ISBN 86-7414-005-X (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Na Dan Crnogorskog narodnog pozorišta, 1. novembra 1998, promovisana […]
23/12/2016

Uzeir Bećović, “Prvi vijek pozorišta u Pljevljima”

Uzeir Bećović, “Prvi vijek pozorišta u Pljevljima” ISBN 86-7414-012-2 (Podgorica 1999, urednik i redaktor Milovan Radojević). Dokumentarna publikacija o pozorišnom životu Pljevalja U. Bećovića podsjetila je […]
23/12/2016

Darko Antović, “Kotorsko pozorište u XIX vijeku”

Darko Antović, “Kotorsko pozorište u XIX vijeku” ISBN 86-495-0075-7 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Suizdavački projekat CNP sa izdavačkim preduzećem CID (biblioteka Posebna izdanja). Autor je […]
22/12/2016

Radoslav Rotković “Oblici i dometi bokokotorskih prikazanja”

Radoslav Rotković, “Oblici i dometi bokokotorskih prikazanja” Prilog istoriji drame XVII i XVIII vijeka ISBN 86-7414-016-5 (Podgorica 2000, urednik Milovan Radojević). U ovoj studiji, koja je […]
21/12/2016

Dr Olga Brajičić, “Zapis o Crnogorskom narodnom pozorištu 1943-1946”

Dr Olga Brajičić, “Zapis o Crnogorskom narodnom pozorištu 1943-1946” ISBN 86-7414-019-X (Podgorica 2000, urednik i redaktor Milovan Radojević). Priredila Nada Martinović, recenzent Sreten Perović. Uvodni tekst […]
20/12/2016

Milovan Radojević, “Kritika i Crnogorsko narodno pozorište 1953-1978” , tom I

Milovan Radojević, “Kritika i Crnogorsko narodno pozorište 1953-1978” , tom I ISBN 86-7414-018-1 (Podgorica 2001, urednik Milovan Radojević). Izbor i Uvodna riječ Milovan Radojević, saradnik Branka […]
20/12/2016

Luka Milunović, “Pozorište u Knjaževini Crnoj Gori 1884-1888”

Luka Milunović, “Pozorište u Knjaževini Crnoj Gori 1884-1888” Kulturne prilike i počeci organizovanog i kontinuiranog pozorišnog života ISBN 86-7414-017-3 (Podgorica 2001, urednik Milovan Radojević). Ova publikacija […]
19/12/2016

Milovan Radojević, “Kritika i Crnogorsko narodno pozorište 1978-2003”, tom II

Milovan Radojević, “Kritika i Crnogorsko narodno pozorište 1978-2003”, tom II ISBN 86-7414-025-4 (Podgorica 2004, urednik Milovan Radojević). Izbor i Napomena Milovan Radojević, saradnik Branka Vukašinović. U […]
18/12/2016

Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište 1953-2003”

Milovan Radojević, “Crnogorsko narodno pozorište 1953-2003” ISBN 86-7414-023-8 (Podgorica 2003, urednik Milovan Radojević, saradnik Branka Vukašinović). Reprezentativna jubilarna monografija o crnogorskom nacionalnom teatru, promovisana 1. novembra […]
17/12/2016

Ljiljana Milunović, “Pozorište u periodici Knjaževine Crne Gore 1884-1908”- bibliografija

Ljiljana Milunović, “Pozorište u periodici Knjaževine Crne Gore 1884-1908”– bibliografija (Podgorica 2002, urednik Milovan Radojević). Predgovor Luke Milunovića. Ova iscrpna, posebna bibliografija o pozorištu u crnogorskoj […]
16/12/2016

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1916-1944” – bibliografija

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1916-1944” – bibliografija ISBN 86-7414-022-X (Podgorica 2003, urednik Milovan Radojević). Predgovor Luke Milunovića (“Crnogorski teatar u prvoj polovini XX vijeka”). […]
16/12/2016

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1909-1915 / Od “Grlice” do Godine pozorišta 1834-1883 – bibliografija

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1909-1915 / Od “Grlice” do Godine pozorišta 1834-1883 – bibliografija ISBN 86-7414-027-0 (Podgorica 2004, urednik Milovan Radojević). Predgovor Luke Milunovića […]
15/12/2016

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1944-1953” – bibliografija

Ljiljana Milunović, “Pozorište u crnogorskoj periodici 1944-1953” – bibliografija ISBN 86-7414-032-7 (Podgorica 2006, urednik Milovan Radojević). Predgovor Luke Milunovića (“Pozorište u Crnoj Gori sredinom XX vijeka”). […]
14/12/2016

Ratko Đurović, “Teatrološki spisi”

Ratko Đurović, “Teatrološki spisi” ISBN 86-7414-030-0 (Podgorica 2006, urednik Milovan Radojević). Izbor i uvodna riječ Milovan Radojević. Riječ je o knjizi koja je najširi izbor ogleda, […]
13/12/2016

Obnova, uspon decenija – Crnogorsko narodno pozorište 1997-2007

Obnova, uspon decenija – Crnogorsko narodno pozorište 1997-2007 ISBN 978-86-7414-033-8 (Podgorica 2007, urednici Milovan Radojević i Goran Bulajić). Riječ je o monografiji koja obuhvata sve podatke […]
12/12/2016

Prva crnogorska pozorišna periodika

Prva crnogorska pozorišna periodika – “Pozorište – informativni list Narodnog pozorišta NR Crne Gore”; “Pozorište” – list sindikalne podružnice Narodnog pozorišta u Nikšiću” ISBN 978-86-7414-034-5 (Podgorica […]

Edicija Dramska baština

27/12/2012

Petar Vujović, “Dramski spisi”

Petar Vujović, “Dramski spisi” ISBN 978-86-906741-7-6 (Cetinje 2008, priredio Milan V. Popović). Suizdavački projekat Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Crnogorskog narodnog pozorišta. Poslije uvodne riječi priređivača […]
26/12/2011

Veljko Mandić, “Paun i jorgovan”

Veljko Mandić, “Paun i jorgovan” ISBN 86-7414-009-2 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Prilog: Goran Bulajić, “Veljko Mandić kao dramski pisac”. Iako je štampana sa naznakom edicije […]
25/12/2011

Nepoznati Kotoranin, “Lukrecija iliti Ždero”

Nepoznati Kotoranin, “Lukrecija iliti Ždero” ISBN 86-7414-014-9 Komedija neznana pisca, sačuvana u starim hartijama u gradu Kotoru (Podgorica 2000, urednik Ljubomir Đurković). Komediju je preradio i […]
24/12/2011

Marko Kavaja, “Tri komedije”

Marko Kavaja, “Tri komedije” ISBN 86-7414-022-X (Podgorica 2002, urednik Ljubomir Đurković). Izbor iz dramskog opusa Marka Kavaje, pod naslovom “Tri komedije”, priredio je i predgovor napisao […]
23/12/2011

Vićenco Jelčić, “Ubojstvo Danila Petrović Njeguša knjaza černogorskoga – prikazanje u pet diela”

Vićenco Jelčić, “Ubojstvo Danila Petrović Njeguša knjaza černogorskoga – prikazanje u pet diela“ ISBN 978-86-7414-035-2 (Podgorica 2007, urednik i priređivač Milovan Radojević). Suizdavački projekat Centralne narodne […]
20/12/2011

Dušan J. Sekulović, “Komedija uoči Gospe”

Dušan J. Sekulović, “Komedija uoči Gospe” istinita i izmišljena historija sa muzikom u tri čina; muziku napisao Miloš Š. Janković ISBN 978-86-7414-041-3 (Podgorica 2011, urednik i […]

Edicija Nagrađene drame

25/10/2017

Maja Todorović – “Šćeri moja…”

ISBN 978-86-7414-045-1 (Podgorica 2017, urednici Goran Bulajić, Milovan Radojević). Drama je nagrađena na konkursu CNP za najbolji savremeni dramski tekst, 2015. godine. Objavljena je dvojezično, u […]
25/10/2017

Jovana Bojović – “Otvoren kraj”

ISBN 978-86-7414-044-4 (Podgorica 2017, urednici Goran Bulajić, Milovan Radojević). Drama je nagrađena na konkursu CNP za savremeni domaći dramski tekst neafirmisanih autora “Skroz nova drama”, 2015. […]
25/10/2017

Vasko Raičević – “Kalina proces”

ISBN 978-86-7414-046-8 (Podgorica 2017, urednici Goran Bulajić, Milovan Radojević). Drama je nagrađena na konkursu CNP za najbolji dramski tekst, 2012. godine. V. Raičević svoju dramu počinje […]
27/12/2011

Ljubomir Đurković, Kasandra. Klišeji – reality fiction

Ljubomir Đurković, Kasandra. Klišeji – reality fiction ISBN 978-86-7414-040-6 (Podgorica 2011, urednik Goran Bulajić).   Ova drama ušla je u novu ediciju “Nagrađene drame” jer je […]
27/12/2010

Nataša Nelević, “Jaja”, ženski polilog

Nataša Nelević, “Jaja”, ženski polilog ISBN 978-86-7414-039-0 (Podgorica 2011, urednik Goran Bulajić). Ova drama objavljena je dvojezično (na engleski prevela J. Stanovnik) u novoj ediciji CNP […]