parallax background

I. A. Gončarov – E. Savin, “Oblomov”

Slavomir Mrožek, “Emigranti”
19/12/2016
Igor Bojović, “Izvanjac”
21/12/2016

I. A. Gončarov – E. Savin, “Oblomov”

ISBN 86-7414-007-6
(Podgorica 1999, urednik Goran Bulajić).

Goncarov - E. Savin, OblomovDramatizacija Egon Savin. Na osnovu svoje dramatizacije poznatog istoimenog romana I. A. Gončarova, Savin je režirao predstavu.

  • U produkciji CNP ponovo je svoju dramatizaciju postavio na scenu, pridruživši crnogorske glumce, pa je predstava “Oblomov” izvedena u oktobru 1999. godine. Savinova dramatizacija objavljena je u ediciji “Premijera”, uz njegov uvodni tekst (“U traganju za dramskim sižeom romana ‘Oblomov'”), u kome je dao svoja razmišljanja o dramskim elementima ovoga romana i suštini lika Oblomova, njegovoj filozofiji pasivnosti.
  • Pored podjele uloga i spiska ostalih učesnika u realizaciji predstave, te nekoliko fotografija iz predstave, u knjizi se nalazi i tekst Milovana Radojevića, koji sadrži osnovne podatke o Gončarovu i njegovom romanu (“O ‘Oblomovu’ Gončarova i oblomovštini”).