Đuro Špadijer/Blagota Eraković, “Udadba”

Mirko Kovač: “Danilo”, istorijski igrokaz u dva čina i 15 slika
11/12/2016
Veljko Radović: “Jakov grli trnje”
13/12/2016

Đuro Špadijer/Blagota Eraković, “Udadba”, komedija po motivima drame Đura Špadijera “Nevjerna žena”

ISBN 86-7414-028-9
(Podgorica 2004, urednik Goran Bulajić).

UdadbaU knjizi je objavljeno (fototipski) prvo izdanje komada (Zagreb, 1899), kao i prerada Blagote Erakovića, pod naslovom “Udadba”, koju je on i postavio na scenu CNP, na taj način afirmišući još jedno djelo i autora iz crnogorske dramske baštine. Pošto je izvršio opsežniju dramsku obradu Špadijerovog komada (preradu je složio u 28 slika, dok je kod Špadijera komad podijeljen u tri čina sa 10, 12 i 16 pojava), Eraković je tekst potpisao kao koautor, “preimenujući ga od ‘Nevjerne žene’ u ‘Udadbu’, i pomjerajući težište radnje ka zahtjevima scenske postavke komada (…) Brižljivo čuvajući ljepotu dramskog iskaza Špadijera, sočan rječnik pisca, autentične likove i potrebne elemente radnje, Eraković je višeplano pristupio osavremenjavanju dramskog koncepta” (Dragan Koprivica, “Pobjeda”, april 2004). On, međutim, “nije postupio kao pisac, već kao režiser koji rješava problem komunikacije. Pristupio je zgušnjavanju monologa, skraćivanju dijaloga, odbacivanju nepotrebnih tirada i eksplikacija. Da bi postigao ubrzanje i ritam, postavio je kratke scene, dinamizirao je dijalog i uveo hor kao kontrapunkt u stilu mjuzikla” (Marko Špadijer, “Nova komedija ostaje stara”, “Pobjeda”, decembar 2004). Na zaboravljenu Špadijerovu kome­diju prvi je skrenuo pažnju Milovan Radojević (“Gest”, br. 1, Podgorica, 1999, str. 74). U knjizi se nalazi podjela uloga i spisak učesnika u ralizaciji predstave, kao i fotografije nekih scena. Budući da sadrži fototipsko izdanje Špadijerove komedije, ova knjiga spada i u ediciju “Dramska baština”.