Edicija Premijera

15/12/2016

Mirko Kovač: “Lažni car”

Mirko Kovač: “Lažni car” ISBN 86-7414-029-7 (Podgorica 2004, urednik Goran Bulajić). Istorijsku dramu o Šćepanu Malom, koji je vladao Crnom Gorom od 1766. do 1773. godine, […]
13/12/2016

Veljko Radović: “Jakov grli trnje”

Veljko Radović: “Jakov grli trnje”, groteska o smislu vlasništva nad nepokretnim ISBN 86-7414-031-9 (Podgorica 2006, urednik Goran Bulajić). Knjiga obuhvata dramu V. Radovića (“Jakov grli trnje”) […]
13/12/2016

Đuro Špadijer/Blagota Eraković, “Udadba”

Đuro Špadijer/Blagota Eraković, “Udadba”, komedija po motivima drame Đura Špadijera “Nevjerna žena” ISBN 86-7414-028-9 (Podgorica 2004, urednik Goran Bulajić). U knjizi je objavljeno (fototipski) prvo izdanje […]
11/12/2016

Mirko Kovač: “Danilo”, istorijski igrokaz u dva čina i 15 slika

Mirko Kovač: “Danilo”, istorijski igrokaz u dva čina i 15 slika ISBN 978-86-7414-034-5 (Podgorica, 2007, urednik Goran Bulajić), u kome autor, koristeći moderan istoriografski uvid, daje […]