Edicija Premijera

27/12/2016

F. M. Dostojevski, “Zločin i kazna”

F. M. Dostojevski, “Zločin i kazna” (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Dramatizacija Andžeja Vajde, a adaptacija Egona Savina. Prva u nizu knjiga iz edicije “Premijera”. Najavila […]
26/12/2016

Molijer, “Škola za žene”, komedija u pet činova

Molijer, “Škola za žene”, komedija u pet činova ISBN 86-7414-001-7 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). U ovom izdanju objavljen je prijevod/prepjev Molijerove komedije sa francuskog Ljubiše […]
25/12/2016

Radmila Vojvodić – “Princeza Ksenija od Crne Gore”

Radmila Vojvodić, “Princeza Ksenija od Crne Gore” – izgnanička tugovanka doma Petrovića (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). ISBN 86-7414-008-4 Drama “Princeza Ksenija od Crne Gore” “srećan […]
23/12/2016

Nikola I Petrović Njegoš, “Kako se ko rodi”, šaljiva igra u tri čina

Nikola I Petrović Njegoš, “Kako se ko rodi”, šaljiva igra u tri čina ISBN 86-7414-004-1 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Ovu komediju arhaičnog izraza i didaktičke […]
22/12/2016

Radmila Vojvodić, “Montenegrini”

Radmila Vojvodić, “Montenegrini” ISBN 86-7414-003-3 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Svoju dramu u pet slika, “Motenegrini”, Radmila Vojvodić je režirala kao autorski projekat, u koprodukciji CNP […]
21/12/2016

Igor Bojović, “Izvanjac”

Igor Bojović, “Izvanjac”, slijed tragičesko-istorijskih zbitija iz vremena kad su hati krilati svijetom jezdili ISBN 86-7414-010-6 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). U ediciju “Premijera” ušla je […]
20/12/2016

I. A. Gončarov – E. Savin, “Oblomov”

I. A. Gončarov – E. Savin, “Oblomov” ISBN 86-7414-007-6 (Podgorica 1999, urednik Goran Bulajić). Dramatizacija Egon Savin. Na osnovu svoje dramatizacije poznatog istoimenog romana I. A. […]
19/12/2016

Slavomir Mrožek, “Emigranti”

Slavomir Mrožek, “Emigranti” ISBN 86-7414-011-4 (Podgorica 1999, urednik Goran Bulajić). Drama “Emigranti” poljskog pisca Slavomira Mrožeka (1974), u izvornom prijevodu Nenada Vukovića (lektor i korektor Aleksandar […]
18/12/2016

Ljubomir Đurković, “Tobelija”, pozorišna igra za tri glumice i jednu mušku sjenku

Ljubomir Đurković, “Tobelija”, pozorišna igra za tri glumice i jednu mušku sjenku ISBN 86-7414-015-7 (Podgorica-Ljubljana 2000, urednici Goran Bulajić i Sonja Polanc). Ova drama Lj. Đurkovića, […]
18/12/2016

Novak Kilibarda, “Marko Miljanov”

Novak Kilibarda, “Marko Miljanov”, dramski iskaz ISBN 86-7414-013-0 (Podgorica 2000, urednik Goran Bulajić). “Dramski iskaz”, kako je N. Kilibarda svoj komad “Marko Miljanov” bliže odredio, sa […]
17/12/2016

Ljubomir Đurković, “Otpad”

Ljubomir Đurković, “Otpad”, otadžbinsko-porodične trice i kučine u trinaest slika ISBN 86-7414-024-6 (Podgorica 2003, urednik Goran Bulajić). “Otpad” je naturalistička, angažovana, antiratna drama u kojoj, jezikom […]
16/12/2016

Radmila Vojvodić, “Montenegro blues”, četiri scene trivijalnog, komad iz tranzicije

Radmila Vojvodić, “Montenegro blues”, četiri scene trivijalnog, komad iz tranzicije ISBN 86-7414-027-0 (Podgorica 2004, urednik Goran Bulajić). Dvojezično izdanje, na crnogorskom i engleskom (prijevod na engleski: […]