Edicija Nagrađene drame

25/10/2017

Maja Todorović – “Šćeri moja…”

ISBN 978-86-7414-045-1 (Podgorica 2017, urednici Goran Bulajić, Milovan Radojević). Drama je nagrađena na konkursu CNP za najbolji savremeni dramski tekst, 2015. godine. Objavljena je dvojezično, u […]
25/10/2017

Jovana Bojović – “Otvoren kraj”

ISBN 978-86-7414-044-4 (Podgorica 2017, urednici Goran Bulajić, Milovan Radojević). Drama je nagrađena na konkursu CNP za savremeni domaći dramski tekst neafirmisanih autora “Skroz nova drama”, 2015. […]
25/10/2017

Vasko Raičević – “Kalina proces”

ISBN 978-86-7414-046-8 (Podgorica 2017, urednici Goran Bulajić, Milovan Radojević). Drama je nagrađena na konkursu CNP za najbolji dramski tekst, 2012. godine. V. Raičević svoju dramu počinje […]
27/12/2011

Ljubomir Đurković, Kasandra. Klišeji – reality fiction

Ljubomir Đurković, Kasandra. Klišeji – reality fiction ISBN 978-86-7414-040-6 (Podgorica 2011, urednik Goran Bulajić).   Ova drama ušla je u novu ediciju “Nagrađene drame” jer je […]
27/12/2010

Nataša Nelević, “Jaja”, ženski polilog

Nataša Nelević, “Jaja”, ženski polilog ISBN 978-86-7414-039-0 (Podgorica 2011, urednik Goran Bulajić). Ova drama objavljena je dvojezično (na engleski prevela J. Stanovnik) u novoj ediciji CNP […]