Edicija Dramska baština

27/12/2012

Petar Vujović, “Dramski spisi”

Petar Vujović, “Dramski spisi” ISBN 978-86-906741-7-6 (Cetinje 2008, priredio Milan V. Popović). Suizdavački projekat Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Crnogorskog narodnog pozorišta. Poslije uvodne riječi priređivača […]
26/12/2011

Veljko Mandić, “Paun i jorgovan”

Veljko Mandić, “Paun i jorgovan” ISBN 86-7414-009-2 (Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković). Prilog: Goran Bulajić, “Veljko Mandić kao dramski pisac”. Iako je štampana sa naznakom edicije […]
25/12/2011

Nepoznati Kotoranin, “Lukrecija iliti Ždero”

Nepoznati Kotoranin, “Lukrecija iliti Ždero” ISBN 86-7414-014-9 Komedija neznana pisca, sačuvana u starim hartijama u gradu Kotoru (Podgorica 2000, urednik Ljubomir Đurković). Komediju je preradio i […]
24/12/2011

Marko Kavaja, “Tri komedije”

Marko Kavaja, “Tri komedije” ISBN 86-7414-022-X (Podgorica 2002, urednik Ljubomir Đurković). Izbor iz dramskog opusa Marka Kavaje, pod naslovom “Tri komedije”, priredio je i predgovor napisao […]
23/12/2011

Vićenco Jelčić, “Ubojstvo Danila Petrović Njeguša knjaza černogorskoga – prikazanje u pet diela”

Vićenco Jelčić, “Ubojstvo Danila Petrović Njeguša knjaza černogorskoga – prikazanje u pet diela“ ISBN 978-86-7414-035-2 (Podgorica 2007, urednik i priređivač Milovan Radojević). Suizdavački projekat Centralne narodne […]
20/12/2011

Dušan J. Sekulović, “Komedija uoči Gospe”

Dušan J. Sekulović, “Komedija uoči Gospe” istinita i izmišljena historija sa muzikom u tri čina; muziku napisao Miloš Š. Janković ISBN 978-86-7414-041-3 (Podgorica 2011, urednik i […]