Potpisan Memorandum o saradnji između CNP-a i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom

Decembarski repertoar Crnogorskog narodnog pozorišta
30/11/2017
Predstava “Šćeri moja” pristupačna za sve
06/12/2017

Potpisan Memorandum o saradnji između CNP-a i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom

U ponedjeljak 4. decembra potpisan je memorandum o saradnji i razumijevanju između Crnogorskog narodnog pozorišta i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom. Organizacije potpisnice memoranduma su:  NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smatnjama u razvoju, Savez udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, Fondacija Ognjen Rakočević, Udruženje mladih sa hendikepom, Savez udruženja paraplegičara CG, Udruženje paraplegičara PG, Savez slijepih CG, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“, Djeca Crne Gore, Udruženje oboljelih od multipleskleroze i Savez civilnih invalida rata.            

Zorana Kralj, direktorica CNP-a istakla je da je misija CNP-a kao nacionalnog teatra da stalno širi i njeguje svoju publiku i učini repertoar dostupnim svima i da je stoga potpisivanje ovog memorandum polazna osnova partnerstva , kako bi kroz zajednički rad i razmjenu iskustava, znanja i informacija, pozicionirali CNP kao javnu ustanovu koja licima sa invaliditetom daje mogućnost da budu ravnopravni dio publike: “Afirmišući koncept otvorenosti, svjesni značaja aktivnog učešća svih članova društva u unapređenju kvaliteta života korisnika javnih institucija,  Crnogorsko narodno pozorište pokrenulo je inicijativu da sa organizacijama civilnog društva koje zastupaju interese lica sa invaliditetom, potpiše Memorandum o saradnji i razumijevanju. Cilj potpisnika ovog dokumenta je osnaživanje saradnje u svim aktivnostima koje će omogućiti licima sa invaliditetom ravnopravne uslove u praćenju programa Crnogorskog narodnog pozorišta. Nadamo se da ćemo ovom aktivnošću podići nivo javne etike i osnažiti potrebu i obavezu za primjenom međunarodnih standarda i dobre prakse u cjelosti. Osnov svake dobre saradnje je dobra komunikacija i međusobno razumijevanje, i sigurna sam da ovaj dokument neće ostati samo mrtvo slovo na papiru, već će zaista biti  dobar okvir i temelj za mnoge konkretne aktivnosti i akcije koje se ne tiču samo našeg repertoara, već će biti usmjerene i na mogućnosti zajedničkog učešća na konkursima kao i kreiranju odgovorajućih programa u skladu sa potrebama potpisnika ovog memorandum. Takođe smo svjesni da je pred nama još jedan veoma važan zadatak a to je intenzivnija i brža adaptacija  samog prostora  odnosno zgrade Crnogorskog narodnog pozorišta, u skladu sa onim što su potrebe lica sa invaliditetom.”

 

 Milenko Vojičić, predsjednik Udruženja mladih sa hendikepom, naglasio je da je posebno zadovoljan zato što se prvi put dešava da jedna javna ustanova pokaže inicijativu u želji da uključi osobe sa invaliditetom u svoje aktivnosti.

“Juče je bio 3.decembar, dan osoba sa invaliditetom, ustanovljen davne 1992. godine kao jedna od kruna borbe osoba sa invaliditetom za njihova ljudska prava. Kao dio te borbe ja vidim i ovaj čin danas –odgovorni čin jedne javne ustanove, koja želi da da svoj doprinos ostvarivanju prava osoba sa invaliditetiom. Prvi put se desilo da jedna javna ustanova istupi i kaže – da, mi osjećamo odgovornost da ispoštujemo vaša prava, mi želimo da vas, kao građane, uključimo u sve one aktivnosti koje možemo zajednički odraditi. Svjesni smo da mnoge stvari ne funkcionišu onako kako smo zamislili i kako bi trebalo da funkcionišu ali ta volja da se napravi pomak je, za početak, sasvim dovoljna. Nadam se da ćemo u budućnosti učestvovati u zajedničkim projektima i učiniti ovu ustanovu mnogo pristupačnijom za osobe sa invaliditetom.”

 Predstavnik Saveza slijepih CG, Andrija Samardžić izrazio je zadovoljstvo što je ovaj memorandum plod saradnje koja traje unazad nekoliko mjeseci i potvrda spremnosti pozorišta da krene aktivno da radi na pristupačnosti ove ustanove osobama sa invaliditetom: “Najviše me raduje što je ovaj memorandum posljedica ali naravno i uzrok saradnje koja je prije svega operativna i duboko vjerujem da će da traje i doprinese što većoj  pristupačnosti Nacionalnog teatra osobama sa invaliditetom. Ono što je po mom mišljenu najznačajnije jeste činjenica da će ova ova saradnja i ovaj postupak uprave CNP-a biti primjer i drugim državnim institucijama, ne samo iz oblasti kulture, kako se i javna uprava i državne ustanove trebaju otvarati prema civilnom sektoru i na taj način stvoriti uslove za društvo koje je inkluzivno i jednako za sve.”

 Potpisivanju memorandum prisustvovala je i Sanja Žugić, šefica kabineta Ministarstva za ljudska i manjinska prava.Ljudska prava i slobode su svima po rođenju date jednako i svako od nas ima prava na njih. Društvo i država sa svim relevantnim akterima treba da stvore mogućnosti da se ta prava i slobode ostvaruju na jednak način. Drago mi je što sam, ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u prilici da pozdravim današnju inicijativu CNP-a za potpisivanje memoranduma o saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom. Riječ je o unaprijeđenju njihovog položaja i kvaliteta njihovog života i iz tog razloga mi je posebno zadovoljstvo što je naš nacionalni teatar prepoznao tu potrebu, čime pruža primjer i drugim institucijama. “

 Sanja Žugić je ovom prilikom najavila sjutrašnje izvođenje predstave “Šćeri moja” koje je, kao plod saradnje CNP-a, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva kulture i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, inkluzivnog karaktera.

Predstava “Šćeri moja”, Maje Todorović, u adaptaciji i režiji Ane Vukotić biće izvedena u utorak 5. decembra u 20 sati na Velikoj sceni. Ovo izvođenje predstave biće prilagođeno osobama oštećenog vida i sluha, u saradnji gorenavedenih institucija i organizacija koje su obezbijedile gestovnog tumača i naratora.